Instructie voor het inregelen van de watermeterfunctionaliteit via MQTT

P1 shield
MQTT in Home Assistant

Zorg dat je de MQTT integratie in Home Assistant werkend hebt, zie bijvoorbeeld https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/.
Het ip-adres en de poort heb je in de configuratie in ESPEasy nodig.

ESPEasy: MQTT Controller

Stel de MQTT controller in ESPEasy in op de "Controllers"-pagina, zet hier het ip-adres in van je MQTT-broker. Let ook op de juiste credentials als je die hebt ingesteld.

Water device config
Stel het device in

Via de "Devices" voeg je een nieuwe "Generic pulse-counter" toe.

HA Configuration
Lees de juiste sensors via MQTT in Home Assistant

In je "configuration.yaml" configuratiebestand moet je het volgende toevoegen (in het screenshot wordt gebruik gemaakt van 'Visual Studio Code' in Home Assistant, voor meer info: https://www.home-assistant.io/docs/configuration/#editing-configurationyaml)

Na het aanpassen moet je Home Assistant herstarten.

mqtt:
 sensor:
 - name: watermeter
  state_topic: "ESP/Water/Inductive/Count"
  unit_of_measurement: "liter"
  state_class: total_increasing

 - name: watermeter_m3
  state_topic: "ESP/Water/Inductive/Count"
  unit_of_measurement: "m³"
  state_class: total_increasing
  device_class: water
  value_template: "{{ (value | int) / 1000 }}"

utility_meter:
 daily_water_usage:
  source: sensor.watermeter
  cycle: daily
 daily_water_usage_in_m3:
  source: sensor.watermeter_m3
  cycle: daily
(of gebruik water.yaml)