Eerdere printjes (niet meer verkrijgbaar):

Dit zijn oudere versies van PBC's die niet meer verkrijgbaar zijn. Deze pagina is puur bedoeld als naslagwerk.

MH-Z19b CO2-shield
MH-Z19b CO2-sensor shield

Met dit shield is het mogelijk om een MH-Z19b CO2 sensor uit te lezen met een Wemos D1.

In ESPEasy kies je de "Gases - CO2 MH-Z19" device. Stel de seriële poort in op SoftwareSerial en de TX van de sensor zit op GPIO-13 (D7), RX op GPIO-2 (D4).
Voor Tasmota (gebruik tasmota-sensors) geldt: GPIO2 = MHZ Tx, GPIO13 = MHZ Rx.

Schema | ESPEasy configuratie | ESPEasy rules

Diverse shields
Eerste poging

De eerste print was een combinatie van meerdere shields voor een Wemos D1. Voor het aansluiten van een slimme meter, een Itho ecofan, DHT22 en bewegingssensoren.
Met een foutje, de RJ12 zit verkeerd om, dus voor gebruik met een slimme meter, moet er een kabel gebruikt worden met de pin-volgorde 1234 aan de ene kant en 4321 aan de andere kant.

Ook een breakout bord voor een Fibaro binary sensor is hierop gemaakt.

Schema | Print

P1 shield
P1 Shield

Verbeterde versie van de P1 shield van de eerste poging. Nu met mogelijkheid om de 5v van de slimme meter als voeding te gebruiken. Nog steeds met een foutje, de RJ12 zit verkeerd om, dus voor gebruik met een slimme meter, moet er een kabel gebruikt worden met de volgorde 1234 aan de ene kant en 4321 aan de andere kant.

Schema | Print

Multi shield
Multi Shield

Bijna hetzelde als de P1 shield, maar met extra aansluitmogelijkheden via de GPIO van de Wemos. Temperatuursensor met DS18B20 is erg makkelijk aan te sluiten.
Ook hier: de RJ12 zit verkeerd om, dus voor gebruik met een slimme meter, moet er een kabel gebruikt worden met de volgorde 1234 aan de ene kant en 4321 aan de andere kant.

Schema | Print